Jste zde

Popis tratí 

Zručský májový běh má 4 okruhy rozlišené barvami. Všechny jsou značeny směrovkami ve stejných barvách kromě modrého okruhu, který měří 150 m a je určen pro nejmenší děti ve věku od 0 do 5 let, přičemž děti ve věku 6 a 7 let běží 2 okruhy, tedy 300 m. Zelený okruh má délku 600 m. Na něm běží děti ve věku od 8 do 11 let a štafetové týmy. Pokud chcete běžet po žlutém okruhu, musíte uběhnout 1 100 m a být ve věku od 12 do 15 let. Všechny okruhy jsou umístěny v zámeckém parku, červený však pokračuje dále kolem garáží, přes cyklostezku, kolem stadionu, v lese Stiborka, zpět druhou stranou cyklostezky, podzámčím a do cíle. Je určen pro dospělé a měří asi 10 100 m. Kdo se necítí na hlavní běh, může běžet zkrácenou formu tohoto okruhu (lidový běh), a to 3 100 m. 

Modrý okruh 150 m

Modrý okruh - Zručský májový běh.

Zelený okruh 600 m

Zelený okruh - Zručský májový běh.

GPX soubor trasy: Stáhnout

Žlutý okruh 1 100 m

Žlutý okruh - Zručský májový běh.

GPX soubor trasy: Stáhnout

Červený okruh 10 100 m

Červený okruh - Zručský májový běh.

GPX soubor trasy: Stáhnout

Červený okruh (zkrácený) 3 100 m

Červený okruh zkrácený - Zručský májový běh.

GPX soubor trasy: Stáhnout

Označení tratí směrovkami

Všechny tratě (kromě modrého - vytýčeného) jsou označeny směrovkami ze dřeva v barvě okruhu. V některých místech jsou namalovány na strom nebo na asfalt. 

Značení tratě